Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün ve kulübü yönetmeye aday olan kişilerin sahip olması gerektiğine inandığımız ilkeler;

  • Mali Disiplin
  • Hesap Verilebilirlik (Şeffaflık)
  • Demokratik Yönetim Anlayışı & Kurumsal Yönetim
  • Sorumluluk Bilinci

1-Mali Disiplin

Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün yıkıcı bir şekilde artan borç yükünün artış hızının önce yavaşlaması sonra da borçların azalması için kaynakların doğru kullanılması ve giderlerin katı kurallar çerçevesinde disipline edilmesi gerekmektedir.

“Feda” yaklaşımı; UEFA kriterleri olan “Financial Fair Play” yaptırımları olmadan da bir sezon için değil, kulüp düze çıkana kadar kesintisiz devam etmelidir. Bu bağlamda Beşiktaş Jimnastik Kulübü genel kurul üyeleri; yönetimlerin uzun vadeli bakış açısını kaybetmemesi için mali durumu her daim sorgulamalı, doğruları takdir etmeli, yanlışları ise hür iradeleri ile gündeme getirerek düzeltilmesi için açık ve yapıcı eleştiriler sunmalıdır.

2-Hesap verilebilirlik ve şeffaflık

Hesap verilebilirlik ve şeffaflık başarılı kurumların olmazsa olmazıdır. Çünkü yöneticilerin hata yapma riskini azaltır ve yapılan hataların hemen fark edilerek zararın büyümeden önlenmesine yardımcı olur.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün son 15 yılda kontrolsüz bir şekilde borçlanması ve halka açık olan şirketinin müflis duruma gelmesinde sorumluluğu olan yöneticilerden ne idari ve hukuki olarak ne de genel kurul toplantıları sırasında üyeler tarafından hesap sorulmadığı aşikardır.

Bu bağlamda Beşiktaş Jimnastik Kulübü genel kurul üyeleri; çuvaldızı kendilerine batırarak kulübün içinde bulunduğu durum ile ilgili sorumluluklarını kabul etmeli ve gelecekte bu yanlışların en hızlı şekilde düzeltilmesi doğrultusunda hareket etmelidir.

3-Demokratik yönetim anlayışı ve kurumsal yönetim

Çok sesliliğin getirdiği demokratik olgunluk ve kurumsal yönetim anlayışı, dünya ölçeğinde kanıtlanmış temel başarı anahtarlarıdır. Kurumsallaşma; bireylerden bağımsız olarak faaliyetlerin ve yönetimin bir sistem olarak işlemesidir.

Bu sayede değişen yönetimler nedeniyle sistem etkilenmez ve kurumun temel fonksiyon ve amacında bir değişim olmaz. Söz konusu sistemin işlemesi için rol ve görevler açıkça tanımlanmış olarak profesyonellere bırakılmalıdır.

Bunun için de Beşiktaş Jimnastik Kulübü genel kurul üyelerinin önceliği; çoğulcu demokrasinin sağlanabilmesi için üyeliğin tabana yayılmasını engelleyecek girişimlerin ve her yönetim değiştiğinde kulübün de yönetim anlayışının kökten değiştiği tek adam anlayışının karşısında yer almak olmalıdır.

4-Sorumluluk

Genel kurul, divan kurulu, yönetim kurulu, denetleme kurulu, sicil kurulu ve disiplin kurulu üyelerinin her birinin sorumluluğunun kişilere değil; sadece ve sadece Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ne karşı olduğu bir anlayış genel kurul üyelerinden başlayarak tüm kulüpte hâkim olmalıdır.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü genel kurul üyelerinin sorumluğu; kişilere değil sadece ve sadece kulübe karşı sorumluk duyan kurul üyeleri seçmek ve seçtiklerini denetlemektir.