Birlikte Beşiktaş Grubu temel taşları

1-Saygılı ve özenli bir dil

2-Vicdanı hür, fikri hür aidiyet

3-Gündemi yaşamak ve etkin olmak

4-Birlikten güç doğar anlayışı

1-Saygılı ve özenli bir dil

Karşı tarafı nefsi müdafaa yapmak durumunda bırakmayan yapıcı bir muhalefet için öncül araç dilimizdir. Dili iyi kurgulanmamış ve saygıyı içselleştirmemiş iletişimin hayatımızın her alanında olduğu gibi Beşiktaş Jimnastik Kulübü kamuoyu ve genel kurul salonunda kulübümüze verdiği zararlar ortadadır. Bu nedenle eleştirilerimizin dinlenerek kulübümüze olumlu katkı sağlayacak şekilde etki etmesi için iletişim dilimize azami özeni göstermek temel ilkemizdir.

2-Vicdanı hür, fikri hür aidiyet

Kişilere değil Beşiktaş’a bağlı bir aidiyet anlayışı ile temel düsturumuz Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün bekası tek amacımızdır. Bu nedenle hiç bir çıkar gözetmeksizin tüm çabamız kulübümüzü hem dışarıda hem de genel kurul salonu içinde vicdanı hür ve fikri hür bir şekilde temsil ederek ve bu anlayışa sahip kurul üyeleri seçmektir.

3-Gündemi yaşamak etkin olmak

Genel kurul üyesi olsun olmasın Beşiktaş kamuoyunun önemli bir kısmı kulübü ile ilgili idari ve mali konuları ne yazık ki olağan/olağan dışı mali ve idari genel kurul tarihlerinden çok kısa bir süre önce hatırlamakta ve bir sonraki toplantı tarihine kadar dondurmaktadır. Hâlbuki genel kurul üyelerinin de dâhil olduğu kamuoyunun görevi Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nü yönetenlerin başarılı olmalarını sağlamak ve onlara yardımcı olmaktır.  Bunun için kongre üyeleri, gündemi takip ederek, yapılan doğruları takdir etmeli,  yanlışlar konusunda ise bir an önce düzeltilmesi için yönetimi ön etkin olarak uyarmalı, gerekiyorsa kurulları göreve çağırmalı ve toplantılara derslerini çalışmış olarak eksiksiz katılım sağlamalıdır.

4-Birlikten güç doğar anlayışı

Seçim doğası gereği bir adet yönetim ve birden fazla karşıt doğurur. Seçilen tek olduğu için bir bütün olarak kalır ve çalışır. Oysa karşıtlar kendi gündemleri içinde kaybolur ve asgari müşterekte birleşmek yerine dağınık bir çalışma sergilerler. Bu durum ne yazık ki Beşiktaş Jimnastik Kulübü içinde geçerlidir. Dağınıklık Beşiktaş’ı yönetenlere de kulübe de katkı sağlamak yerine zarar verir. Kulübün sağlıklı bir mali yapı ile sürdürülebilir bir başarı elde etmesi için yapılması gerektiğine inandığımız konuları paylaşmak, bunları talep etmek ve takip etmek birlikteliğin verdiği güç ile gerçekleştirilmelidir.